Loading... Please wait...

Email Khuyến Mãi


Khuyến Mãi

Điều Kiện

  • Các đơn hàng có giá trị hơn 1 triệu đồng sẽ nhận được quà tặng được gửi kèm theo đơn hàng, miễn phí tiền vận chuyển.
  • Mỗi khách hàng chỉ được nhận 1 lần quà tặng.
  • Khách hàng có thể yêu cầu loại quà tặng trong phần Yêu Cầu của đơn hàng của mình. Nếu không yêu cầu, quà tặng sẽ được chọn ngẫu nhiên.

Loại Quà Tặng