Loading... Please wait...

Email Khuyến Mãi


Chuyển Giá Qua Việtnam Đồng

Đăng vào 19th Apr 2015 @ 7:29 PM

Cửa Hàng Quốc Tế hiển thị giá ban đầulà Đô Úc, nếu khách hàng muốn chuyển qua tiền Việtnam Đồng cho dễ theo dõi xin làm theo hường dẫn sau.

1. Chon một sản phẩm bất kỳ

2. Bên phải của trang chi tiết sản phẩm sẽ có các loại ngoại tệ như hình sau

sc3.jpg

3. Chọn Việtnam Đồng tại chỗ mũi tên

4. Sau khi lựa chọn Việtnam Đồng, giá của sản phẩm sẽ tự động chuyển qua Việtnam Đồng theo tỷ giá hối đoái trong ngày.

Xin lưu ý là tỷ giá hối đoái thay đổi nhiều lần trong ngày và hệ thống máy tính sẽ tự động cập nhật. Tất cả đơn hàng sẽ được tính theo tỷ giá tại thời điểm kết thúc giao dịch và sẽ được giữ nguyên cho tới khi đơn hàng được thanh toán và giao nhận. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong các trường hợp khách hàng không kết thúc đơn hàng ngay khi tỷ giá được cập nhật bời hệ thống. Khách hàng nên nhấn phím F5 trên bàn phím để thấy giá mới nhất của hệ thống trước khi tạo đơn hàng mới.

Mọi câu hỏi xin liên hệ với quản lý cửa hàng.