Loading... Please wait...

Email Khuyến Mãi


Cửa Hàng Quốc Tế cập nhật

Đăng vào 3rd Jun 2014 @ 6:32 PM

Hiện hệ thống của cửa hàng đang được Việt hóa nên sẽ có rất nhiều phần còn dùng Tiếng Anh xin khách hàng thông cảm. Nhân viên phầm mềm của chúng tôi đang làm việc để chuyển hết ngôn ngữ qua Tiếng Việt trong thời gian ngắn nhất. Nếu bạn thấy Tiếng Anh trong phần nào xin vui lòng cho chúng tôi biết ngay để chúng tôi chuyển đổi bằng cách liên hệ tại đây: Liên Hệ Cửa Hàng hoặc Email tới:quanly@cuahangquocte.com

Hiện tại website Cửa Hàng Quốc Tế không hiển thị hoàn chỉnh trên trình duyệt Safari trên iPhone, chúng tôi đang làm việc để khắc phục tình trạng này. Khách hàng hiện dùng iPhone truy cập vào website của chúng tôi xin vui lòng dùng trình duyệt khác như Chrome cho iPhone có thể tải dễ dàng và hoàn toàn miễn phí tại Apple Store.